Bảng giá xe tải Hino

BẢNG GIÁ THÁNG 05 – 2019

Áp dụng từ 06/05/2019 đến khi có thông báo mới

I        EURO IV:                                                                 (Giá Đã Bao gồm VAT)

 

 

LOẠI XE

 

MODEL

 

Tiêu chuẩn

Thùng ứng dụng theo HMV  

LOẠI THÙNG

 

Giá Chassis

 

Giá bán thùng

 

Giá bán xe và thùng xe

 

Xe nhập khẩu Dutro

 

XZU342L-HKMRKD3

(7,5 tấn)

   

Chuyên dùng hoặc tải

THÙNG LỬNG  

 

552,000,000

40,000,000 592,000,000
THÙNG MUI BẠT 50,000,000 602,000,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 52,000,000 604,000,000
 

XZU342L-HKMTKD3

(8,25 tấn)

   

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

575,000,000

40,000,000 615,000,000
THÙNG MUI BẠT 50,000,000 625,000,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 52,000,000 627,000,000
 

XZU352L-HKMRKD8

(7,5 tấn)

   

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

556,000,000

45,000,000 601,000,000
THÙNG MUI BẠT 57,000,000 613,000,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 60,000,000 616,000,000
 

SS2P

 

SS2PLUA-E4

 

Điều Hòa

     

1,690,000,000

   
 

Lắp ráp Series 300

 

 

XZU650L-HBMMK3

 

 

Điều Hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

614,000,000

40,000,000 654,000,000
THÙNG MUI BẠT 50,000,000 664,000,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 52,000,000 666,000,000
 

 

XZU720L-HKFRL3

 

 

Điều Hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

653,000,000

42,000,000 695,000,000
THÙNG MUI BẠT 53,000,000 706,000,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 53,000,000 706,000,000
 

 

XZU730L-HKFTL3

 

 

Điều Hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

702,000,000

45,000,000 747,000,000
THÙNG MUI BẠT 57,000,000 759,000,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 60,000,000 762,000,000
   

FC9JETC

 

Điều Hòa

Chuyên dùng hoặc tải    

854,000,000

   
 

 

FC9JJTC

 

 

Điều Hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

869,000,000

48,000,000 917,000,000
THÙNG MUI BẠT 64,000,000 933,000,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 71,000,000 940,000,000
 

 

FC9JLTC

 

 

Điều Hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

876,000,000

50,000,000 926,000,000
THÙNG MUI BẠT 65,000,000 941,000,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 77,000,000 953,000,000
THÙNG CẤU KIỆN   95,000,000 971,000,000
 

 

FC9JNTC

 

 

Điều Hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

912,800,000

52,000,000 964,800,000
THÙNG MUI BẠT 78,000,000 990,800,000
THÙNG KÍN 01 CỬA 83,000,000 995,800,000
THÙNG CẤU KIỆN 100,000,000 1,012,800,000
 

FG8JJ7A (DT)

 

Điều hòa + PTO

 

Bồn

   

1,243,000,000

   
 

FG8JJ7A (DV)

 

Điều hòa + PTO

 

Ben

   

1,243,000,000

   
FG8JJ7A (DW) Điều hòa + PTO Ép rác   1,243,000,000    
 

FG8JJ7A (DU)

 

PTO

Ép rác (điều hòa lựa chọn)    

1,229,000,000

   
 

 

FG8JP7A (EA)

 

 

Điều hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

1,293,000,000

57,000,000 1,350,000,000
THÙNG MUI BẠT 78,000,000 1,371,000,000
THÙNG KÍN 88,000,000 1,381,000,000
 

FG8JP7A (EC)

Điều hòa + PTO  

Gắn cẩu

   

1,308,000,000

   

 

 

Lắp ráp Series 500

 

 

 

 

 

 

FG8JT7A (ER)

 

 

 

 

 

 

Điều hòa

 

 

 

 

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

 

 

 

1,318,000,000

62,000,000 1,380,000,000
THÙNG MUI BẠT BẰNG SẮT 82,000,000 1,400,000,000
THÙNG MUI BẠT BẰNG

INOX (mẫu cũ sàn gỗ, bửng lộ xương)

 

87,000,000

 

1,405,000,000

THÙNG KÍN 1 CỬA HÔNG 98,000,000 1,416,000,000
THÙNG CẤU KIỆN 140,000,000 1,458,000,000
THÙNG 12 CỬA 140,000,000 1,458,000,000
THÙNG CHỞ XE MÁY 130,000,000 1,448,000,000
 

FG8JT7A (EJ)

Điều hòa + PTO  

Gắn cẩu

   

1,333,000,000

   
 

 

FL8JT7A (FA)

 

 

Điều hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

1,623,000,000

57,000,000 1,680,000,000
THÙNG MUI BẠT 78,000,000 1,701,000,000
THÙNG KÍN 92,000,000 1,715,000,000
 

FL8JT7A (EZ)

Điều hòa + PTO  

Bồn

   

1,638,000,000

   
 

FL8JT7A (FB)

Điều hòa + PTO  

Gắn cẩu

   

1,638,000,000

   
 

 

FL8JW7A (FL)

 

 

Điều hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

1,678,000,000

67,000,000 1,745,000,000
THÙNG MUI BẠT 86,000,000 1,764,000,000
THÙNG KÍN 102,000,000 1,780,000,000
 

FL8JW7A (FK)

Điều hòa + PTO  

Bồn

   

1,693,000,000

   

1,693,000,000

 

FL8JW7A (FM)

Điều hòa + PTO  

Gắn cẩu

  1,693,000,000   1,693,000,000
 

FM8JN7A (FW)

Điều hòa + PTO  

Bồn

   

1,695,000,000

   

1,695,000,000

 

FM8JN7A (FX)

Điều hòa + PTO  

Ép rác

   

1,695,000,000

   

1,695,000,000

 

FM8JN7A (FV)

 

PTO

Ép rác (điều hòa lựa chọn)    

1,681,000,000

   

1,681,000,000

 

FM8JN7A (FU)

 

Điều hòa + PTO

 

Xe ben

 

BEN

 

1,720,000,000

   

1,720,000,000

 

 

FM8JW7A (GB)

 

 

Điều hòa

 

 

Thùng tải

THÙNG LỬNG  

 

1,750,000,000

67,000,000 1,817,000,000
THÙNG MUI BẠT 86,000,000 1,836,000,000
THÙNG KÍN 102,000,000 1,852,000,000
 

FM8JW7A (GC)

Điều hòa + PTO  

Gắn cẩu

   

1,766,000,000

   

1,766,000,000

 

Ghi chú:

  1. Thùng lửng: Khung xương sắt, sàn tôn 2,5 mm, vách 1 lớp tôn dày 1 mm
  2. Thùng mui phủ: Khung xương sắt, sàn tôn 2,5 mm, vách 2 lớp : vách ngoài : inox 430 dày 0,5 mm, vách trong dày 0,5mm hoặc 1 vách tôn dày 1 mm
  3. Thùng kín: Khung xương sắt, sàn tôn 2,5 mm, bo sàn bằng sắt, vách 02 lớp: vách ngoài inox 430 dày 0,5 mm, vách trong tôn dày 0,5 mm
  4. Thùng cấu kiện: Khung xương sắt, sàn tôn dày 2,5 mm, thùng 01 vách không bao gồm con lăn. Nếu lấy con lăn phát sinh 25.000.000 VNĐ
  5. Thùng chở xe máy. Nếu không lấy gông, cảo giảm 15.000.000 VNĐ
  6. Trường hợp thay thế vật liệu sàn bửng inox tính như sau:

+ Sàn Inox 201 dày 2,5mm: giá bán chênh lệch được cộng thêm là: 650.000 VNĐ/m2, sàn Inox 430 dày 2,5mm: giá chênh lệch công thêm là: 360.000 VNĐ/m2

  1. Khi các chương trình của HMV đã kết thúc đại lý không được dùng chương trình của những xe tồn kho để làm lợi thế cạnh tranh
  2. Các chính sách HMV đang áp dụng:

 

 

BẢO DƯỠNG

Trong quá trình vận hành, nhiều chi tiết trên xe bị mài mòn hoặc hư hỏng theo thời gian sử dụng là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ loại máy móc nào. Việc bảo dưỡng định kỳ sẽ đảm bảo từng chi tiết cấu thành nói riêng và tổng thể chiếc xe nói chung luôn được vận hành tốt

BẢO HÀNH

Chế độ bảo hành bắt đầu được tính ngay kể từ thời điểm xe mới được giao. Trong thời hạn xe bạn được bảo hành, chúng tôi đảm bảo sẽ sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ phụ tùng nào cho xe mới hoàn toàn miễn phí, nếu xe được sử dụng trong điều kiện hoạt động bình thường trước đó.

TÀI CHÍNH BẢO HIỂM

Chúng tôi hợp tác với các ngân hàng và đơn vị tài chính lớn, cũng như các đơn vị bảo hiểm ô tô uy tín trong và ngoài nước, nhằm mang đến cho bạn một trải nghiệm nhẹ nhàng, thoải mái, đồng thời cũng mang lại nhiều lựa chọn hơn, giúp bạn quyết định một cách tiết kiệm và chính xác.

XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Trong quá trình vận hành, nhiều chi tiết trên xe bị mài mòn hoặc hư hỏng theo thời gian sử dụng là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ loại máy móc nào. Việc bảo dưỡng định kỳ sẽ đảm bảo từng chi tiết cấu thành nói riêng và tổng thể chiếc xe nói chung luôn được vận hành tốt

0977270660
Zalo Facebook Hotline